• Diane Carmel

הכל עניין של גישה

פארמה ודיגיטל.

בשנים האחרונות היקף ההשקעות של חברות הפארמה והמדטק בתחום הדיגיטל הולך וגדל.

יחד עם זאת מסקירה חדשה של McKinsey (אוקטובר 2018) עולה כי התרבות הארגונית והעדר חשיבה דיגיטלית מהווים את חסמי ההצלחה העיקריים ליישום אסטרטגיה דיגיטלית מלאה בארגון. כדי להמשיך את השינוי חשוב להתמקד בתרבות ובגישה לעשייה הדיגיטלית.


חסמים ליישום אסטרטגיה דיגיטלית בפארמה

פארמה ודיגיטל- לא רק buzzword

תעשיית הפארמה פועלת בסביבה מורכבת -עם מגוון לקוחות, הרבה נתונים ועם הרבה ממשקים מה שהופך את השימוש בדיגיטל לברור ומתבקש עבורה.

יחד עם זאת מסיבות מגוונות כגון רגולציה המהפכה הייתה איטית יותר לעומת ענפים אחרים.

נכון להיום, רוב חברות הפארמה, ויותר ויותר ארגונים בתחום הבריאות משקיעים בעשייה דיגיטלית, והתקציבים לכך רק הולכים וגדלים.

אז אם כך נשאלת השאלה- לאן מפה?


אתגרים בהגדרת נתיב ברור ליישום (" כיצד ")

סקירה חדשה של McKinsey (אוקטובר 2018) בחנה את העשייה הדיגיטלית בפארמה.

בהתבסס על שיחות עם מנהלים דיגיטליים מכל רחבי תעשיית הפארמה והמדטק באירופה עולה כי כל המשתתפים במדגם מציינים את העשייה הגדולה, לכולם יש אסטרטגיה דיגיטלית (דבר שלא לכל החברות היה עד לפני שנים מועטות) אך עם זאת, ההערכה של בגרות האסטרטגיות הדיגיטליות שלהם חשפה קיפאון: המטרות והיעדים של האסטרטגיה הדיגיטלית ("מה") נראה כי קיימים, אבל יש אתגרים בהגדרת נתיב ברור ליישום והוצאה לפועל (" כיצד ").

המסקנה שלהם הייתה כי תרבות מתאימה והעדר חשיבה דיגיטלית (מינדסט) מהווים את חסמי ההצלחה העיקריים ליישום אסטרטגיה דיגיטלית מלאה בארגון.

"חשיבה דיגיטלית" היא מיומנות

בסביבה המשתנה במהירות החברות נמצאות בלחץ לעמוד בשינוי ולנצל את הטכנולוגיות לטובתן.

יש נטייה להאמין כי היכולות הטכנולוגיות הן המפתח אך זהו לא האתגר היום.

האתגר היום הוא בגישה ובתרבות בארגון.

כאשר מנהל מתכנן את האסטרטגיה ביחס לשימוש במדיה חברתית או את אסטרטגית התוכן לדוגמא, הוא חייב להבין כי אלו רק ביטויים להשפעה האמיתית ולשינוי האמיתי של הדיגיטל על הביזנס .

עשייה דיגיטלית אמיתית דורשת חשיבה אחרת, מאמצים בשינוי החשיבה הדיגיטלית והתרבותית בכל רמות ההנהגה, החל מהבכירה עד הזוטרה.


למאמר המלא של Mckinsey4 צפיות0 תגובות